En omfattende forklarende artikel om ‘shiit’

Introduktion til ‘shiit’

‘Shiit’ er en betegnelse for en af de to hovedretninger inden for islam. Den anden hovedretning kaldes sunni. Shiit-muslimer udgør en betydelig del af den muslimske befolkning og har deres egne trosprincipper, skikke og praksis. I denne artikel vil vi udforske ‘shiit’ i dybden og give dig en omfattende forståelse af denne religiøse retning.

Hvad er ‘shiit’?

‘Shiit’ er en forkortelse af det arabisk ord ‘shīʿatu ʿAlī’, som betyder ’tilhængere af Ali’. Ali ibn Abi Talib var profeten Muhammeds svigersøn og den fjerde kalif i det tidlige islamiske samfund. Shiit-muslimer betragter Ali og hans efterkommere som de retmæssige ledere af det muslimske samfund og ser dem som de eneste autoriteter, der kan tolke og fortolke islams lære korrekt.

Hvordan udtaler man ‘shiit’?

‘Shiit’ udtales som ‘shee-it’.

Historisk baggrund for ‘shiit’

Opståelsen af ‘shiit’ som en religiøs retning kan spores tilbage til striden om lederskabet af det muslimske samfund efter profeten Muhammeds død i 632 e.Kr. Mens sunni-muslimer mente, at lederen skulle vælges af samfundet, mente shiit-muslimer, at lederen skulle være en efterkommer af Ali og profeten Muhammeds datter, Fatima.

Udviklingen af ‘shiit’ som en religiøs retning

Efter Ali blev myrdet i år 661 e.Kr., blev hans søn Hasan udnævnt til leder af det muslimske samfund af nogle shiit-muslimer. Men da Hasan frivilligt trådte tilbage til fordel for den næste kalif, blev der skabt splittelse inden for shiit-muslimerne. Nogle fortsatte med at anerkende Hasan og hans efterkommere som de retmæssige ledere, mens andre fulgte en anden linje af efterkommere, der blev kendt som imamerne.

Centrale begreber og trosprincipper inden for ‘shiit’

‘Shiit’ har flere centrale begreber og trosprincipper, der adskiller sig fra sunni-islam. Nogle af disse er:

Imamernes betydning i ‘shiit’

Imamerne betragtes som de retmæssige guider og efterfølgere af profeten Muhammed. De er ansvarlige for at fortolke og fortælle islams lære korrekt. Shiit-muslimer tror på, at der vil være tolv imamer, hvoraf den tolvte imam vil vende tilbage som den forventede frelser ved endetiden.

Retfærdighed (Adl) i ‘shiit’

Retfærdighed er et centralt begreb inden for ‘shiit’. Det indebærer, at mennesker skal handle i overensstemmelse med Guds vilje og behandle andre retfærdigt. Shiit-muslimer tror på, at imamerne er de mest retfærdige mennesker og følger deres eksempel for at opnå åndelig frelse.

Åbenbaring og profeti i ‘shiit’

Shiit-muslimer tror på, at imamerne har en særlig forbindelse til Gud og modtager guddommelig åbenbaring og vejledning. De betragter imamerne som profeter og ser dem som mellemmænd mellem Gud og mennesker.

Skikke og praksis inden for ‘shiit’

‘Shiit’ har sine egne unikke skikke og praksis, der adskiller sig fra sunni-islam. Nogle af disse er:

Religiøse ceremonier og helligdage i ‘shiit’

Shiit-muslimer deltager i forskellige religiøse ceremonier og fejringer. En af de mest kendte ceremonier er Ashura, der minder om martyrdommen af Imam Husayn, Ali’s søn, ved slaget ved Karbala i 680 e.Kr. Under Ashura udfører shiit-muslimer sørgeprocessioner og mindes Husayns offer.

Pilgrimsrejser og hellige steder i ‘shiit’

Der er flere hellige steder for shiit-muslimer, hvor de udfører pilgrimsrejser. Det mest berømte hellige sted er Imam Husayns grav i Karbala, Irak. Shiit-muslimer besøger også hellige steder i Iran, såsom Mashhad og Qom.

Almsgivning og velgørenhed i ‘shiit’

Almsgivning og velgørenhed er vigtige principper inden for ‘shiit’. Shiit-muslimer opfordres til at give en del af deres indkomst til de fattige og trængende som en religiøs pligt.

Shiitiske retninger og skoler

Inden for ‘shiit’ er der forskellige retninger og skoler, der har forskellige teologiske og juridiske synspunkter. Nogle af de mest kendte retninger er:

Twelver-shiitisme

Twelver-shiitisme er den største retning inden for ‘shiit’. Denne retning tror på de tolv imamer og venter på den tolvte imams genkomst ved endetiden. Twelver-shiitisme er den dominerende form for ‘shiit’ i lande som Iran, Irak og Bahrain.

Ismaelitisk shiitisme

Ismaelitisk shiitisme er en mindre retning inden for ‘shiit’. Denne retning tror på en linje af imamer, der nedstammer fra Ismail, en søn af Imam Jafar al-Sadiq. Ismaelitisk shiitisme er mest udbredt i dele af Syd- og Centralasien.

Zaiditisk shiitisme

Zaiditisk shiitisme er en anden mindre retning inden for ‘shiit’. Denne retning tror på en linje af imamer, der nedstammer fra Zaid, en søn af Imam Zain al-Abidin. Zaiditisk shiitisme er mest udbredt i Yemen.

‘Shiit’ i dagens samfund

‘Shiit’ har en betydelig tilstedeværelse i dagens samfund, både geografisk, politisk og kulturelt.

Geografisk udbredelse af ‘shiit’

‘Shiit’ er mest udbredt i Mellemøsten, især i Iran, Irak, Bahrain og Libanon. Der er også betydelige shiit-muslimske befolkninger i lande som Pakistan, Indien og Afghanistan.

‘Shiit’ og politik

‘Shiit’ har haft en betydelig indflydelse på politikken i visse lande. I Iran er shiit-islam statsreligionen, og landet styres af et teokratisk regime ledet af en øverste leder, der er en shiit-muslim. I Irak har shiit-muslimer også fået øget politisk indflydelse efter Saddam Husseins fald.

‘Shiit’ og kultur

‘Shiit’ har også haft en betydelig indflydelse på kulturen i de områder, hvor det er udbredt. Shiit-muslimer har deres egne traditioner, musik, poesi og kunstformer, der afspejler deres religiøse og kulturelle identitet.

Kilder og yderligere læsning om ‘shiit’

Hvis du ønsker at læse mere om ‘shiit’, er der flere kilder og ressourcer, der kan give dig yderligere indsigt. Nogle af disse er:

Primære religiøse tekster inden for ‘shiit’

– “Nahj al-Balagha” af Imam Ali
– “Bihar al-Anwar” af Allama Majlisi
– “Al-Kafi” af Sheikh Kulayni

Relevante forskningsartikler og bøger om ‘shiit’

– “Shiism: A Religion of Protest” af Hamid Dabashi
– “Shi’ism: A Beginner’s Guide” af Moojan Momen
– “Shi’i Islam: An Introduction” af Najam Haider

Online ressourcer om ‘shiit’

– Shia Islam (https://www.al-islam.org/)
– The Shiapedia (https://www.shiapedia.org/)
– Islamic Insights (https://www.islamicinsights.com/)