Rough: En omfattende forklaring og informativ artikel

Introduktion

Velkommen til denne omfattende forklaring og informative artikel omkring nøgleordet ‘rough’. I denne artikel vil vi udforske betydningen af ‘rough’ som adjektiv, substantiv og adverb, samt give eksempler på dets brug og identificere synonymer, antonymer og idiomer relateret til nøgleordet. Vi vil også se på, hvordan ‘rough’ anvendes inden for forskellige fagområder og tekniske anvendelser. Lad os begynde med at definere nøgleordet.

Definition af ‘rough’

‘Rough’ er et engelsk ord, der kan fungere som adjektiv, substantiv og adverb. Som adjektiv beskriver det noget, der er ujævnt, ubehageligt eller ikke glat. Som substantiv refererer det til en overflade eller tilstand, der er ujævn eller ikke raffineret. Som adverb bruges det til at beskrive handlinger udført på en grov eller ujævn måde.

Brug af ‘rough’ som adjektiv

Betydning af ‘rough’ som adjektiv

Som adjektiv beskriver ‘rough’ noget, der mangler glathed, er ujævnt eller ikke raffineret. Det kan også referere til noget, der er barskt, hårdt eller ubehageligt.

Eksempler på brug af ‘rough’ som adjektiv

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘rough’ kan bruges som adjektiv:

 • Overfladen på stenen var ru at røre ved.
 • Han havde en hård barndom og oplevede mange vanskeligheder.
 • Vejen var i dårlig stand og fuld af huller.

Brug af ‘rough’ som substantiv

Betydning af ‘rough’ som substantiv

Som substantiv refererer ‘rough’ til en overflade eller tilstand, der er ujævn, ikke raffineret eller ikke glat. Det kan også henvise til en grov skitse eller en ufuldstændig version af noget.

Eksempler på brug af ‘rough’ som substantiv

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘rough’ kan bruges som substantiv:

 • Han lavede en grov skitse af sit maleri, før han begyndte at male det.
 • Skibet kæmpede mod de hårde bølger i det uvejsomme hav.
 • Den ujævne overflade gjorde det svært at gå.

Brug af ‘rough’ som adverb

Betydning af ‘rough’ som adverb

Som adverb bruges ‘rough’ til at beskrive handlinger udført på en grov, ujævn eller ubehagelig måde.

Eksempler på brug af ‘rough’ som adverb

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘rough’ kan bruges som adverb:

 • Han behandlede hende groft og talte uhøfligt til hende.
 • Bilen kørte over de bumpede veje med en ru bevægelse.
 • Hun skrev hurtigt og uforsigtigt, hvilket resulterede i en grov tekst.

Synonymer til ‘rough’

Der er flere synonymer, der kan bruges som erstatning for ‘rough’, afhængigt af konteksten. Nogle almindelige synonymer inkluderer:

 • Ujævn
 • Barsk
 • Ubehagelig
 • Hård
 • Uraffineret

Antonymer til ‘rough’

På den modsatte ende af spektret er der også antonymer, der modsiger ‘rough’. Nogle almindelige antonymer inkluderer:

 • Glat
 • Blød
 • Raffineret
 • Behagelig
 • Delikat

Idiomer og udtryk med ‘rough’

‘Rough’ bruges også i forskellige idiomer og udtryk på engelsk. Her er nogle eksempler:

 • Weather the rough: At klare sig godt i vanskelige situationer.
 • Diamond in the rough: Noget eller nogen med potentiale, der endnu ikke er blevet fuldt udviklet.
 • Take the rough with the smooth: At acceptere både gode og dårlige ting i livet.

Eksempler på sætninger med ‘rough’

For at give dig en bedre forståelse af, hvordan ‘rough’ kan bruges i sætninger, her er nogle eksempler:

 • I had a rough day at work today.
 • The sea was rough, making it difficult to sail.
 • He gave me a rough estimate of the cost.

Relaterede termer til ‘rough’

Der er flere relaterede termer, der kan være nyttige at kende i forbindelse med ‘rough’. Nogle af disse termer inkluderer:

 • Uneven
 • Coarse
 • Harsh
 • Unpolished
 • Rugged

Brug af ‘rough’ inden for forskellige fagområder

‘Rough’ kan have forskellige betydninger og anvendelser inden for forskellige fagområder. Her er nogle eksempler på, hvordan ‘rough’ kan bruges inden for forskellige fagområder:

 • Ingeniørvirksomhed: En rough model bruges til at visualisere og teste en idé inden den endelige konstruktion.
 • Golf: Rough refererer til det høje græs omkring fairwayen på en golfbane.
 • Geologi: Rough kan beskrive en ujævn overflade dannet af naturlige processer.

Eksempler på tekniske anvendelser af ‘rough’

‘Rough’ kan også have tekniske anvendelser inden for forskellige områder. Her er nogle eksempler:

 • Overfladebehandling: En rough overflade kan opnås ved at påføre et materiale med en ujævn struktur.
 • Billedbehandling: En rough filter kan bruges til at tilføje en ujævn effekt til et billede.
 • Maskinbearbejdning: En rough skæring bruges til at fjerne overskydende materiale fra en arbejdsdel.

Historisk betydning af ‘rough’

‘Rough’ har været en del af det engelske sprog i mange år og har haft forskellige betydninger og anvendelser gennem historien. Det har været brugt til at beskrive alt fra ujævne overflader til barske forhold og ubehagelige oplevelser.

Konklusion

I denne artikel har vi udforsket betydningen af nøgleordet ‘rough’ som adjektiv, substantiv og adverb. Vi har set på eksempler på dets brug i forskellige sammenhænge, identificeret synonymer og antonymer, og undersøgt idiomer og udtryk relateret til nøgleordet. Vi har også set på, hvordan ‘rough’ anvendes inden for forskellige fagområder og tekniske anvendelser. Forhåbentlig har denne artikel givet dig en dybere forståelse af betydningen af ‘rough’ og hvordan det kan bruges i forskellige sammenhænge.

Referencer

1. Merriam-Webster Dictionary – Definition of ‘rough’

2. Oxford English Dictionary – ‘Rough’ as an adjective, noun, and adverb

3. Cambridge Dictionary – ‘Rough’ as an adjective, noun, and adverb